Jeden z trzech podstawowych składników odżywczych (razem z tłuszczami i białkami). Chemicznie to grupa związków zbudowanych z atomów węgla, wodoru i tlenu. Swoją nazwę zawdzięczają takiemu samemu jak w wodzie stosunkowi wodoru do tlenu. Węglowodany podzielić możemy na złożone, proste oraz błonnik pokarmowy. Węglowodany złożone i proste są przyswajalne przez ludzki organizm w procesie trawienia, błonnik pokarmowy jest oporny na działanie enzymów trawiennych, ale spełnia szereg ważnych funkcji (głównie w obrębie jelita grubego). 1 g węglowodanów dostarcza 4 kcal.