Grupa związków pochodzenia roślinnego , które nie są rozkładane przez enzymy przewodu pokarmowego. Błonnik pokarmowy spełnia szereg istotnych funkcji, do najważniejszych należą regulacja funkcjonowania przewodu pokarmowego oraz wpływ na rozwój mikrobioty jelitowej. Błonnik pokarmowy możemy podzielić na rozpuszczalny w wodzie i nierozpuszczalny w wodzie.