Frakcja błonnika pokarmowego, która rozpuszcza się w wodzie (np. pektyny, beta-glukany). Błonnik rozpuszczalny w wodzie wpływa na rozwój mikrobioty jelita grubego, jest częściowo degradowany przez mikroorganizmy bytujące w jelicie grubym. Jest istotnym elementem profilaktyki nadwagi i otyłości, może zwiększać odczuwanie sytości.