Frakcja błonnika pokarmowego, która nie rozpuszcza się w wodzie (np. celuloza i lignina) i nie jest rozkładana przez mikrobiotę jelitową. Główną funkcją błonnika nierozpuszczalnego w wodzie jest stymulowanie perystaltyki jelit i regulacja wypróżnień.