(inaczej proteiny) Jeden z trzech podstawowych składników odżywczych (razem z węglowodanami i tłuszczami) zbudowany z cząsteczek zwanych aminokwasami. Na wartość odżywczą białek wpływa proporcja poszczególnych aminokwasów. Białka spełniają funkcję budulcową (stanowią około 20% masy ciała ludzkiego) i regulacyjną (budują np. enzymy, hormony). Za wzorzec białka uznaje się białko jaja kurzego i białko mleka kobiecego. 1 g białek dostarcza 4 kcal.