Węglowodan złożony będący materiałem zapasowym roślinnym gromadzonym głównie w bulwach i korzeniach np. ziemniakach, bananach, batatach, wchodzący w skład produktów zbożowych (powstałych z ziaren zbóż) jak mąka, makaron, ryż. Skrobia składa się z wielu cząsteczek glukozy połączonych w długie łańcuchy. Podczas ogrzewania skrobi w niedostatecznej ilości wody powstaje tzw. skrobia oporna, która nie jest trawiona przez enzymy trawienne człowieka i zaliczana jest do błonnika pokarmowego. Skrobia oporna powstaje także w produktach bogatych w skrobię ugotowanych i ostudzonych (np. zimnych, ugotowanych ziemniakach).