Cukier (węglowodan) prosty, najważniejszy z punktu widzenia fizjologii człowieka. Podstawowy związek energetyczny dla komórek. W naturze występuje w owocach (np. w winogronach, stąd nazwa cukier gronowy) i miodzie. Skrobia (źródła roślinne) i glikogen (źródła zwierzęce) są węglowodanami zapasowymi, które magazynują glukozę.