To frakcja skrobi, która nie jest trawiona przez enzymy przewodu pokarmowego człowieka i zalicza się do błonnika pokarmowego. Źródłami skrobi opornej w żywności są np. niedojrzałe banany. Skrobia oporna powstaje także w wyniku gotowania produktów skrobiowych w niedostatecznej ilości wody (np. ziemniaków). Związek ten wytwarza się w wyniku ugotowania i ochłodzenia produktów skrobiowych np. ziemniaków, makaronów.