Zywność zawierające jeden lub więcej składnik o udowodnionym pozytywnym wpływie na funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Żywność funkcjonalna powinna formą przypominać żywność konwencjonalną. Do żywności funkcjonalnej zaliczamy np. jogurtu z dodatkiem bakterii probiotycznych, czy margaryny ze sterolami roślinnymi. Produkcja żywności funkcjonalnej może obejmować dodanie lub odjęcie składnika z produktu,czy zwiększenie koncentracji składnika funkcjonalnego.