Zwany także zespołem X. Czynniki/objawy wpływające na znaczące zwiększenie ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca i cukrzycy typu II. Do czynników tych zaliczamy: nadciśnienie tętnicze, otyłość, nieprawidłowa tolerancja glukozy, nieprawidłowe stężenie cholesterolu i nieprawidłowe stężenie trójglicerydów. Zespół metaboliczny diagnozuje się stwierdzając 3 z 5 wymienionych objawów.