Połączenie probiotyku (żywe kultury bakterii probiotycznych) z prebiotykiem (podłoże, które wpływa na rozwój i/lub aktywność probiotyków). Połączenie obu daje korzystny efekt w postaci rozwoju mikrobioty jelita grubego.