Wchodzi w skład całkowitej przemiany materii. Ilość energii potrzebna do wykonywania codziennych zajęć, pracy fizycznej i psychicznej oraz trawienia pokarmu. Wydatki energetyczne są uzależnione od charakteru wykonywanych czynności, czasu ich trwania i intensywności. Z tego powodu ilość energii (kcal) niezbędna, by pokryć PPPM jest mocno zróżnicowana w zależności od indywidualnych uwarunkowań.