Dobowy wydatek energetyczny, ilość energii (kcal), jaką wydatkuje organizm człowieka w ciągu całej doby na prawidłowe funkcjonowanie organów wewnętrznych oraz czynności życiowe (praca fizyczna i umysłowa). Na całkowitą przemianę materii składa się podstawowa przemiana materii i ponad podstawowa przemiana materii. Spożywając pokarm o wartości energetycznej równej całkowitej przemianie materii organizm jest w stanie równowagi tzw. homeostazy i możliwe jest utrzymanie stałej masy ciała.