Badanie diagnostyczne określające tzw. profil lipidowy, pozwalające ocenić stężenie cholesterolu całkowitego oraz jego poszczególnych frakcji. Oznaczane frakcje to: HDL potocznie nazywany „dobrym cholesterolem, LDL potocznie nazywany „złym cholesterolem” oraz trójglicerydy. Badanie wykonuje się pobierając krew żylną. Osoba badana musi być na czczo, zaś jej dieta w dniu poprzedzającym badanie nie powinna odbiegać od tej „typowo” stosowanej. Nieprawidłowe wyniki lipidogramu mogą wskazywać na zwiększoną skłonność do rozwoju miażdżycy.