Enzym przewodu pokarmowego człowieka wytwarzany w jelicie cienkim którego funkcją jest rozkładanie laktozy (dwucukier, inaczej nazywany cukrem mlecznym) do cukrów prostych: glukozy i galaktozy. Niedobór laktazy prowadzi do nietolerancji laktozy, która objawia się wzdęciami, przelewaniem i biegunkami. Najwyższą aktywność laktaza wykazuje w wieku dziecięcym, później stopniowo jej wydzielanie ulega zmniejszeniu