Współczynnik obrazujący dynamikę wzrostu poziomu glukozy we krwi w oparciu o indeks glikemiczny i zwyczajowo jadaną wielkość porcji produktu (przez co jest bardziej użyteczny niż indeks glikemiczny). Niski ładunek glikemiczny wynosi ≤ 10, średni przyjmuje wartości 11-19, zaś wysoki ≥ 20.