Obok anabolizmu jedna z dwóch składowych metabolizmu. Katabolizm jest przeciwieństwem anabolizmu. Ogół procesów rozpadu złożonych związków organicznych. Procesy anaboliczne uwalniają energię, prowadzą do rozpadu tkanek np. spalania tkanki tłuszczowej. W wyniku nasilonego katabolizmu dochodzi do wyniszczenia organizmu, znaczącego spadku masy ciała (np. w trakcie leczenia nowotworu). Procesy kataboliczne przeważają nad anabolicznymi u osób starszych, a także w czasie choroby, nasilają się także przy ujemnym bilansie energetycznym.