Związek organiczny, który uczestniczy w metabolizmie tłuszczu. Karnityna transportuje tłuszcz do mitochondriów – centrów energetycznych komórki, gdzie ulega on „spaleniu”. Karnityna jest syntetyzowana w organizmie, ale można ją także dostarczać wraz z żywnością. Jej źródłem są głównie mięso i przetwory mleczne. Dobowa synteza karnityny w organizmie człowieka w całości pokrywa zapotrzebowanie na nią, nie ma potrzeby dostarczania tego związku wraz z suplementami.