Stan podwyższonego stężenia glukozy we krwi. Najczęściej pojawia się po posiłku obfitującym w cukry proste, a także w przebiegu cukrzycy. Za hiperglikemię uznaje się stan, w którym przygodne (mierzone w dowolnym momencie w ciągu dnia, ale nie na czczo) stężenie glukozy we krwi jest równe lub przekracza 200 mg/dl. Hiperglikemię na czczo stwierdza się, gdy stężenie glukozy we krwi wynosi ≥126 mg/dl, wartości w granicach 100-125 mg/dl na czczo to stan tzw. przedcukrzycowy („nieprawidłowa tolerancja glukozy”). Do objawów hiperglikemii należą wzmożone pragnienie, częste oddawanie moczu, zmęczenie, senność.