Substancja dodatkowa do żywności umożliwiająca utworzenie lub utrzymanie jednorodnej i stabilnej mieszaniny dwóch lub większej liczby niemieszających się faz, np. oleju i wody. Emulgatory oznaczane są na opakowaniach symbolami od E400 do E499 (razem z zagęstnikami i stabilizatorami). Dzieli się je na: naturalne (wyizolowane z produktów naturalnych) i syntetyczne.