Substancje nadające lub przywracające żywności barwę z grupy substancji dodatkowych do żywności. W normalnych warunkach nie są same spożywane jako żywność i nie są typowymi składnikami żywności. Dopuszczonych do stosowania jest obecnie 40 barwników (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011r.). Na opakowaniach oznacza się je symbolami od E100 do E180. Barwniki najczęściej dzieli się na: naturalne, identyczne z naturalnymi, syntetyczne barwniki organiczne i nieorganiczne substancje barwiące.