Sposób, system produkcji rolnej oparty na wykorzystaniu naturalnych mechanizmów regulujących w obrębie gospodarstwa. Żywność ekologiczna podlega ścisłej certyfikacji opartej na przestrzeganiu szeregu czynników, miedzy innymi wykorzystania nawozów sztucznych, czy antybiotykoterapii w hodowli zwierząt. Żywność ekologiczna powinna być oznaczona numerem i nazwą jednostki certyfikującej, napisem rolnictwo ekologiczne, nazwą i adresem producenta oraz międzynarodowym znakiem graficznym dla żywności ekologicznej (biały liść na zielonym tle).