Termin przydatności do spożycia opisany jest na opakowaniu jako „należy spożyć do” z podaniem konkretnego dnia. Po upływie tej daty produktu nie można spożywać, gdyż grozi to zatruciem pokarmowym. Określenie to umieszczane jest na żywności nietrwałej, takiej jak jajka, ryby, jogurty.