Pojęcia tego używa się w odniesieniu do różnych produktów spożywczych, najczęściej pochodzenia naturalnego, które mają wykazywać szczególnie korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Określenie to nie zostało zdefiniowane przez instytucje naukowe zajmujące się żywieniem i jest często nadużywane, jako element działań marketingowych. Ponieważ nie istnieje definicja „superfood” nie ma również listy produktów, które można określać za pomocą tego słowa. Pojęcie jest zatem używane dowolnie, bez żadnych kryteriów wyboru. Obecnie coraz częściej podkreśla się konieczność wprowadzenia restrykcji dotyczących używania określenia „superfood”.