Każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że dana żywność ma szczególne właściwości odżywcze ze względu na:

- energię (wartość kaloryczną), której dostarcza, dostarcza w zmniejszonej lub zwiększonej ilości lub nie dostarcza (np. zmniejszona wartość energetyczna, nie ma wartości energetycznej)

- substancje odżywcze lub inne substancje, które zawiera, zawiera w zmniejszone lub zwiększonej ilości lub nie zawiera (np. nie zawiera tłuszczu, niska zawartość cukrów).

Producent żywności może stosować tylko te oświadczenia, które znajdują się w załączniku do Rozporządzenia (WE) 1924/2006. Produkt musi spełniać określone warunki, aby móc zastosować oświadczenie żywieniowe przy jego znakowaniu.