Każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy daną żywnością lub jednym z jej składników, a zdrowiem. Musi być ono poparte dowodami naukowymi. Oświadczenia zdrowotne dzieli się na funkcjonalne (inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby), dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz dotyczące zdrowia i rozwoju dzieci. Na bieżąco aktualizowana lista autoryzowanych i nieautoryzowanych oświadczeń zdrowotnych publikowana jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Przykład: Beta-glukany pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.