Dziedzina nauki badająca wpływ składników pożywienia na wyciszanie lub aktywowanie danego genu (ekspresja genów). Oznacza to, że nadmierne/niedostateczne spożycie danego składnika pokarmowego może zmieniać działanie konkretnych genów.