Określają ilość energii i składników odżywczych, które, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy pokrywają zapotrzebowanie zdrowych osób. Normy opracowywane są dla jednej osoby i różnicowane są w zależności od płci, wieku, stanu fizjologicznego oraz aktywności fizycznej.