Nieprawidłowa reakcja organizmu na zwyczajowo spożywane produkty spożywcze lub substancje dodawane do żywności. Nietolerancja pokarmowa jest reakcją przebiegającą bez udziału układu immunologicznego. Większość jej objawów związana jest z układem pokarmowym i jest zależna ilościowo (im więcej nietolerowanego pokarmu tym silniejsze objawy). Nietolerancja pokarmowa nie jest alergią pokarmową.