Grupa kwasów tłuszczowych o różnej długości łańcucha węglowego, których wspólną cechą jest brak wiązań podwójnych między atomami węgla. Nasycone kwasy tłuszczowe przeważnie mają postać stałą, w temperaturze pokojowej. Ich głównym źródłem są tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, ale także olej kokosowy i palmowy. Wysokie spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych wiązane jest ze wzrostem ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia i miażdżycę.