Izomery kwasów tłuszczowych powstają w wyniku tzw. utwardzania/uwodorniania nienasyconych kwasów tłuszczowych. Proces ten przeprowadza się przemysłowo w celu zmiany konsystencji oleju roślinnego z płynnego na stały lub półstały (np. przy produkcji margaryn). Kwasy tłuszczowe o konfiguracji trans sprzyjają rozwojowi miażdżycy.