Stan podwyższonego stężenia cholesterolu całkowitego w osoczu krwi. Hipercholesterolemię uznaje się za jeden z czynników ryzyka rozwoju/wystąpienia chorób układu krążenia, w tym przede wszystkim miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca i w konsekwencji zawału serca, czy udaru mózgu. Podwyższone stężenie cholesterolu we krwi stwierdza się, gdy jego wartość w surowicy przekracza 190 mg/dl (5 mmol/l). Z punktu widzenia diagnostycznego istotne jest także oznaczenie poszczególnych frakcji cholesterolu (LDL, HDL) oraz stężenia trójglicerydów we krwi za pomocą lipidogramu (badanie krwi).