Hormon peptydowy (białkowy) wydzielany przez komórki żołądka. Główną funkcją greliny jest pobudzanie apetytu, dlatego bywa nazywana hormonem głodu. Jej wydzielanie jest ściśle skorelowane z przyjmowaniem pokarmu.  Wyższe stężenie greliny związane jest między innymi z długimi przerwami między posiłkami, niskim stężeniem glukozy we krwi i niską masą ciała.

Grelina wydzielana jest w rytmie dobowym. Żołądek produkuje najwięcej greliny w godzinach 22:00-4:00 (rano).  Jej stężenie podnosi się także przy niedostatecznej ilości snu oraz przy długotrwałym stresie. Przeciwne działanie do greliny wykazuje leptyna.