Żywność zawierająca, składająca się lub wyprodukowana z GMO, czyli genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Za żywność genetycznie zmodyfikowaną nie uznaje się produktów zawierających GMO w ilości mniejszej niż 0,9%. Prawo Unii Europejskiej wymaga, aby żywność GM była bezpieczna dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz nieszkodliwa dla środowiska. Informacja o obecności w danym produkcie spożywczym składnika genetycznie modyfikowanego musi być podana na etykiecie.