Data minimalnej trwałości określona jest najczęściej wyrażeniem „najlepiej spożyć przed” i stosowana jest dla produktów trwałych (suchych, suszonych, mrożonych) takich jak kasza, makaron, cukier, konserwy, olej. Termin może być określony za pomocą formatu dzień-miesiąc-rok lub tylko miesiąc-rok. Po upływie tej daty produkt może zacząć tracić swoje właściwości, ale jeśli był prawidłowo przechowywany, a opakowanie jest nienaruszone wciąż nadaje się do spożycia.