Choroby odpowiedzialne za największą liczbę zgonów i trwałych niedoborów zdrowia związane z rozwojem cywilizacji. Choroby te dotyczą zazwyczaj Państw rozwiniętych. Brak jest jednoznacznej klasyfikacji zaliczającej lub nie dane schorzenia do grupy cywilizacyjnych. Wśród nich znaczna część jest tzw. dietozależna, powiązana z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi.

Wśród dietozależnych chorób cywilizacyjnych wymieniane są często: otyłość, cukrzyca typu II, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie, czy miażdżyca.