Choroba immunologiczna, o podłożu genetycznym, charakteryzująca się trwałą nietolerancją glutenu - białka występującego w pszenicy, życie oraz jęczmieniu. Schorzenie prowadzi do zaniku kosmków jelitowych i zaburzonego wchłaniania składników pokarmowych. Najpoważniejszą konsekwencją celiakii jest znaczne niedożywienie. Jedyną metodą leczenia jest stosowanie ścisłej diety bezglutenowej przez całe życie. Celiakia nie jest alergią pokarmową.