(inaczej wskaźnik masy ciała, wskaźnik wagowo-wzrostowy) Współczynnik wykorzystywany do oceny masy ciała, obliczany ze wzoru masa ciała (kg)/wzrost (m) do kwadratu. BMI obrazuje proporcje masy ciała do wzrostu. BMI poniżej 18,5 świadczy o niedowadze, wartości między 18,6-24,9 oznaczają prawidłową masę ciała, 25-29,9 to nadwaga, więcej niż 30 otyłość. BMI pozwala na tanią, szybką ocenę masę ciała, ale jest współczynnikiem niedoskonałym, gdyż nie bierze pod uwagę składu ciała.