(z ang fat free mass) Wszystkie składowe ciała ludzkiego po odjęciu tkanki tłuszczowej. W skład beztłuszczowej masy ciała wchodzą: mięśnie, kości, narządy wewnętrzne i płyny ustrojowe. Wpływ na beztłuszczową masę ciała osiąga się głównie przez rozwój lub redukcję masy mięśniowej. Im wyższa masa beztłuszczowa tym większe zapotrzebowanie na energię (zapotrzebowanie kaloryczne) na dobę.