Komórki budujące tkankę tłuszczową. Są one magazynem tłuszczu, głównie pod postacią triglicerydów. Tłuszcz ten uwalniany jest z komórek tłuszczowych w sytuacji deficytu energii (odchudzanie, głodówka, intensywny wysiłek fizyczny, choroba). W ciągu życia występują dwa okresy intensywnego rozwoju adipocytów: pierwszy rok życia dziecka oraz okres dojrzewania. Adipocyty biorą również udział w regulowaniu gospodarki hormonalnej organizmu – wytwarzają substancje o charakterze hormonów i reagują na sygnały chemiczne z narządów i tkanek. Tycie wynika z powiększenia się objętości adipocytów, co może prowadzić do nadwagi/otyłości.