Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w badaniu ankietowym dotyczącym zwyczajów żywieniowych.

  • Badania prowadzone są na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
  • Uzyskane informacje zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie w celach naukowych.
  • Proszę o udzielenie rzetelnych odpowiedzi na każde pytanie.
  • Badanie ma charakter anonimowy. Udział w nim jest dobrowolny.
  • Ankieta nie jest przeznaczona dla kobiet w ciąży i karmiących
Dziękuję za poświęcenie czasu na wypełnienie ankiety.

Izabela Soja - autorka Ilewazy.pl


Zbieranie ankiet zakończone, dziękujemy!